Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 của BTV Tỉnh ủy; sơ kết 3 năm phong trào "...

Thông tin cần biết  
Huyện ủy Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 của BTV Tỉnh ủy; sơ kết 3 năm phong trào "Dân vận khéo".
Sáng ngày 29/11 Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 16/10/2013 của ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới;  Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo" giai đoạn 2021-2023. Dự hội nghị có lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy, ở huyện có đồng chí Trần Xuân Thành - Phó BT TT HU; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU, CT UBND huyện; các đồng chí TT HU, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện.
25.jpg
24.jpg
26.jpg
27.jpg
(Ảnh: Kim Dung)

10 năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Thanh Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận đã được thể chế hoá thành cơ chế, chính sách văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng trọng dân, gần dân, chăm lo nâng cao đời sống của nhân dân. Hoạt động phối hợp giữa các cấp chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ như trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, GPMB thực hiện các dự án, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân…, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Việc thực hiện cải cách TTHC, tiếp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh và những vấn đề bức xúc của nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Từ đó phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT XH giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện. Về 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo", giai đoạn 2021-2023 đã đạt được kết quả tích cực và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Qua 03 năm toàn huyện đã xây dựng được hàng trăm mô hình “Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị.... Trong đó có 23 mô hình tiêu biểu cấp huyện, 76 mô hình cấp xã.

Tại hội nghị đã có 05 tập thể được BTV HU khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 16/10/2013 của BTV tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận của chính quyền. UBND huyện khen thưởng 8 mô hình "dân vận khéo" giai đoạn 2021-2023. 13 mô hình được công nhận mô hình "dân vận khéo" cấp huyện năm 2023./