Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị tập huấn cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức lên phần mềm điện tử.

Chuyển đổi số  
Huyện Thanh Liêm: Tổ chức hội nghị tập huấn cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức lên phần mềm điện tử.
Sáng ngày 25/4, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn nhập cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức lên phần mềm điện tử.
218.jpg
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Minh Nguyệt

       Trong thời gian 2 ngày 25 và 26/04, trên 200 đối tượng là cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã được cán bộ kỹ thuật của VNPT tỉnh Hà Nam hướng dẫn cách đăng nhập tài khoản, cách cập nhật 109 trường thông tin của CBCCVC lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu CBCCVC của VNPT cũng như việc giới thiệu tổng quan hệ thống; hướng dẫn tự khai hồ sơ; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhân sự xác nhận hồ sơ; giới thiệu hệ thống báo cáo theo dõi, giám sát việc cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc về cách sử dụng phần mềm của học viên được cán bộ kỹ thuật VNPT hướng dẫn tận tình, dễ hiểu, bảo đảm sau khi tham gia tập huấn các học viên có thể sử dụng thành thạo phần mềm để cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ của cá nhân vào cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ và có khả năng hướng dẫn cho đồng nghiệp của cơ quan, đơn vị cách sử dụng thành thạo phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu CBCCVC do VNPT phát triển.

       Thông qua buổi tập huấn, nhằm trang bị cho công chức, viên chức kỹ năng cập nhật 109 trường thông tin của CBCCVC lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu CBCCVC. Từ đó, góp phần số hóa thu thập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để quản lý, khai thác, sử dụng thông tin phục vụ cho việc lưu giữ, quản lý, tra cứu, kiểm soát chặt chẽ số lượng biên chế theo vị trí việc làm, xây dựng báo cáo, thống kê, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương… đảm bảo tiến độ, nội dung theo yêu cầu công tác chuyên môn./