Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số.
Chiều ngày 9/8, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị họp BCĐ chuyển đổi số thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ chuyển đổi số cấp huyện. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND dự và chỉ đạo hội nghị.
01.jpg
Đ/c Hoàng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị 

Theo đó, BCĐ chuyển đổi số huyện Thanh Liêm đề ra mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ, phân công nhiệm vụ của từng thành viên BCĐ, đề ra các nội dung, giải pháp để các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh CĐS; ưu tiên nguồn lực để đạt các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, chiến lược của quốc gia về CĐS. Bên cạnh đó, đưa ra các mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực như dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và an toàn an ninh mạng, phấn đấu 100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được đánh giá an toàn thông tin mạng; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hoá; Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế; Trên 80% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử; 80% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn…. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia góp ý hoàn chỉnh kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

 Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu phòng Văn hóa – Thông tin hoàn chỉnh kế hoạch, tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; đồng thời phối hợp với các phòng, ban, ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số, đặc biệt là hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công. Đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững góp phần phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện trong năm 2023./