Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Hội Nông dân quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho hội viên

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm: Hội Nông dân quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho hội viên
Chín tháng đầu năm 2023, Hội Nông dân huyện Thanh Liêm phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân 49 tỷ 032 triệu đồng cho hội viên nông dân trong huyện, nâng tổng số dư nợ uỷ thác nguồn vốn tín dụng chính sách của HND huyện đến 30/9/2023 đạt trên 170,8 tỷ đồng, tăng hơn 15,3 tỷ đồng so với đầu năm, với 2.831 hộ còn dư nợ, chiếm tỷ trọng 34,44% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,08%. 
Song song với việc tăng trưởng nguồn vốn vay từ ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân huyện đã tổ chức kiểm tra tình hình ủy thác vốn vay tín dụng chính sách xã hội tại 100% cơ sở Hội, 22 tổ TK&VV và đối chiếu vốn vay tại 115 hộ vay vốn còn dư nợ.
162.jpg

Hội Nông dân tỉnh kiểm tra hoạt động quản lý các nguồn vốn quỹ tại huyện

Nguồn vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân phát triển, mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương, góp phần hoàn thành tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.​