Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện  
Hiệu quả nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Thanh Liêm
Công tác đầu tư vốn trên địa bàn huyện Thanh Liêm những năm qua được các tổ chức tín dụng, ngân hàng đơn giản hóa thủ tục cho vay, cải tiến quy trình để giải ngân cho khách hàng nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ các nguồn vốn cho vay đã tạo thêm nhiều việc làm mới, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại mỗi địa phương.
Thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để nắm bắt nhu cầu vay vốn nhằm đáp ứng kịp thời vốn cho các đối tượng thụ hưởng.
56.jpg

Khách hàng làm thủ tục vay vốn tại Điểm giao dịch xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm​

Đặc biệt, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức và duy trì tốt lịch giao dịch cố định tại 16 điểm giao dịch xã, thị trấn; thực hiện giao dịch vào ngày cố định trong tháng đúng ngày giờ đã thông báo. Sau các buổi giao dịch ngân hàng tổ chức giao ban với Ban giảm nghèo, tổ chức chính trị - xã hội, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tuyên truyền phổ biến những chính sách mới và nội dung cần phối hợp triển khai tháng kế tiếp

Bên cạnh các nguồn vốn của Trung ương, để tăng thêm nguồn vốn cho vay, thời gian qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm đẩy mạnh công tác huy động vốn phục vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong 5 tháng đầu năm nay, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương (UBND huyện) đạt hơn  6 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 1,2 tỷ đồng; nguồn vốn được Trung ương cấp bù lãi suất  83,87 tỷ đồng, tăng so với đầu năm trên 6,2 tỷ đồng; nguồn vốn huy động qua tổ chức, cá nhân là 64,93 tỷ đồng, tăng 3,9 tỷ đồng so với đầu năm; huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn gần 19 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 tỷ đồng so với đầu năm. Đến ngày 31/5/2024 tổng dư nợ đạt 566 tỷ 926 triệu đồng, tăng 26 tỷ 948 triệu đồng đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay  đạt gần 111 tỷ đồng, với 2.182 lượt khách hàng được vay vốn.

Có thể nói, nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn từ Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Thanh Liêm thời gian qua là nguồn lực quan trọng hỗ trợ người dân thoát nghèo, tạo việc làm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen" ở nông thôn, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.