Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Hà Nam: Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng 3/2, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh hiện có 93 cán bộ, người lao động. Năm 2023, chi nhánh đã thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; quan tâm đến thu nhập, tiền lương, chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, người lao động theo quy định; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; tạo điều kiện để cán bộ, người lao động tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…
205.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, chi nhánh đã đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội địa phương với tổng kinh phí 312 triệu đồng; đồng thời triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, điển hình là phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phong trào thi đua về việc triển khai dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng CSXH đến khách hàng; phong trào thi đua nâng cao chất lượng tín dụng…

Về kết quả hoạt động tín dụng chính sách, năm 2023, NHCSXH chi nhánh tỉnh đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tổng dư nợ đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2022; doanh số cho vay đạt trên 1.116 tỷ đồng với 19.720 lượt hộ được vay vốn, tăng gần 51 tỷ đồng so với năm 2022. Chất lượng tín dụng ổn định, thu lãi tốt đã góp phần hoàn thành tốt kế hoạch tài chính năm, đảm bảo thu nhập, đời sống cán bộ, người lao động. 

206.jpg

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách được tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Phát động phong trào thi đua năm 2024, NHCSXH chi nhánh tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, tài chính, kiểm tra kiểm soát nội bộ; đa dạng các sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo chuyển biến mới trong hoạt động chính sách xã hội tại địa phương. Năm 2024, phấn đấu tăng trưởng dư nợ so với năm 2023 đạt 8 -10%. Bên cạnh đó, chi nhánh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp, ngành, địa phương phát động…

207.jpg

Tại hội nghị, Công đoàn cơ sở NHCSXH chi nhánh tỉnh đã bầu Ban Thanh tra nhân dân. Có 2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam; 3 tập thể và 10 cá nhân được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2023. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023 được NHCSXH chi nhánh tỉnh khen thưởng./.