Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng tải công khai danh mục và nội dung chi tiết 02 nhóm TTHC liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường t...

Tin tức - Sự kiện  
Đăng tải công khai danh mục và nội dung chi tiết 02 nhóm TTHC liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.