Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRUYỀN THÔNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI XÃ LIÊM THUẬN

Tin tức - Sự kiện  
CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRUYỀN THÔNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI XÃ LIÊM THUẬN
Chiều ngày 23/3/2023 phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, Phòng phổ biến GDPL Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam và UBND xã Liêm Thuận tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý và  phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Liêm Thuận
         Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện Thanh Liêm về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Chiều ngày 23/3/2023 phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, Phòng phổ biến GDPL Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam và UBND xã Liêm Thuận tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý và  phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Liêm Thuận.        Báo cáo viên pháp luật tỉnh truyền đạt tại hội nghị có đồng chí Lữ Mai Thanh Tùng - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật-Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam; trợ giúp pháp lý có đồng chí Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Nam; tham gia hội nghị còn có các đồng chí: Đinh Thị Huê - Phó trưởng phòng Tư pháp; chuyên viên phòng Tư pháp; Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các cán bộ, công chức xã, trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể thôn, xóm và nhân dân xã Liêm Thuận. Tổng số có trên 150 lượt người tham gia.

       Hội nghị đã được đồng chí Báo cáo viên pháp luật truyền đạt, phổ biến các văn bản pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật đất đai, Bộ luật dân sự và các văn bản  pháp luật liên quan. Đồng thời được đồng chí Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh trao đổi, giải đáp, hướng dẫn, trợ giúp pháp lý về các vấn đề mà Nhân dân có ý kiến quan tâm.

      Công tác truyền thông trợ giúp pháp lý và phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Liêm Thuận đã thành công tốt đẹp. Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023./.