Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo diễn tập huyện kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại các xã thị trấn.

Tin tức - Sự kiện  
Ban chỉ đạo diễn tập huyện kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại các xã thị trấn.
Chiều ngày 19/9, Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Thanh Liêm tổ chức kiểm tra công tác diễn tập KVPT tại xã Thanh Phong và Thị trấn Tân Thanh.
239.jpg
234.jpg
236.jpg
237.jpg
238.jpg
Cùng với diễn tập KVPT huyện, Xã Thanh Phong và Thị trấn Tân Thanh là 2 trong 4 xã, thị trấn của huyện Thanh Liêm tổ chức diễn tập KVPT năm nay. Tại 2 địa phương, đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập cấp xã; Kiểm tra công tác chuẩn bị các văn bản, các vai diễn; Công tác chuẩn bị vật chất, trang thiết bị phục vụ diễn tập; Công tác chuẩn bị tại khu căn cứ chiến đấu của địa phương; Công tác huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện. Các địa phương cũng báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cho công tác diễn tập
233.jpg
240.jpg
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - TUV, BT HU, CT HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy các xã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát và hoàn thiện tài liệu, đẩy nhanh tiến độ công việc theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức diễn tập; chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt nghiêm nhiệm vụ diễn tập, đẩy nhanh việc xây dựng căn cứ chiến đấu. Tiếp tục chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập trong thời gian tới. Đoàn cũng đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực lực lượng công an huyện thực hành diễn tập với phương án đánh bắt cướp ngân hàng giải cứu con tin, xử lý cháy nổ cứu nạn cứu hộ năm 2023. Ban chỉ đạo diễn tập huyện sẽ kiểm tra 2 xã còn lại trong thời gian tới./