Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về TT HĐND, Lãnh đạo UBND huyện.

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo HĐND - UBND huyện  
Thông tin về TT HĐND, Lãnh đạo UBND huyện.
 
 
A/ THÔNG TIN VỀ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 
 
1. Đ/c Trần Xuân Thành – Chủ tịch HĐND huyện
  
  
-  Sinh Ngày: 20/07/1964
- Quê quán: Thôn Phượng Tường, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
          - Trình độ chính trị : Cao cấp
          - Điện thoại: 0226.3880329
          - Di động:  0982882058
          - Địa chỉ nhà riêng:  Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
- Địa chỉ Email:   tranxuanthanh@hanam.gov.vn
  
2. Đ/c Đinh Viết Cường - Phó Chủ tịch HĐND huyện
 
 
Sinh Ngày: 08/08/1978
Quê quán: Xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Trình độ chính trị : Cao cấp
Di động:  0912429758 
Địa chỉ nhà riêng:  Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ Email:   dinhvietcuong@hanam.gov.vn
 
B/ THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN​

1. Đ/c Hoàng Mạnh Dũng – Chủ tịch UBND huyện 
 

 
Sinh Ngày: 13/09/1969
Quê quán: Xã Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ chính trị : Cao cấp
Di động:  0912703835 
Địa chỉ nhà riêng:  Số nhà 165 - Đường Quy Lưu - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ Email:   hoangmanhdung@hanam.gov.vn   
- Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND huyện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện.
- Phụ trách về chung về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; công tác tài chính, ngân sách, công tác tổ chức biên chế cán bộ; công tác nội chính, đối ngoại, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư; an ninh trật tự; quân sự địa phương. Ký các loại văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện; Văn phòng Huyện ủy, HĐND-UBND huyện.
+ Phụ trách các xã: Thanh Hà, Thị trấn Tân Thanh, Thị trấn Kiện Khê, Liêm Cần, Liêm Phong, Thanh Tâm.

2. Đ/c Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện
328.jpg

​ Sinh Ngày: 20/10/1973
Quê quán: xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ chính trị : Cao cấp 
Di động:  0988895647
Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 5, Ngõ 23 đường Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý, Hà Nam
Địa chỉ Email:   tranvanquan@hanam.gov.vn
- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế tổng hợp; thống kê; tài chính kế hoạch, thuế, kho bạc; nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ; giao thông, xây dựng; quản lý thị trường; quản lý dự dán đầu tư; điện lực, bưu điện, viễn thông và các chương trình đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 
- Được chủ tịch UBND huyện ủy quyền ký các văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách (Báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND huyện trước khi ký văn bản liên quan đến cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quyết định vấn đề quan trọng của địa phương).
Phụ trách các đơn vị gồm:
+ Phòng Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban quản lý dự án đầu tư; Xí nghiệp thủy nông; Hạt kiểm lâm; Hạt quản lý đê điều; Đội quản lý thị trường; Điện lực; Chi cục thuế; Kho bạc nhà nước; Chi cục Thống kê; Ngân hàng nông nghiệp và PTNT; Bưu điện; Trung tâm viễn thông.
+ Phụ trách các xã: Thanh hải; Thanh Nguyên; Liêm Thuận; Liêm Sơn; Liêm Túc.

3. Đ/c Lại Thị Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Sinh ngày: 03/9/1980
Quê quán: Liêm Chung, TP Phủ Lý, Hà Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: CCLLCT
Di động: 0982914799
Địa chỉ nhà riêng: Tổ 10, Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam
Địa chỉ Emai: laithingoctram@gmail.com
- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài Nguyên - môi trường; Giải phóng mặt bằng và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất; công tác nội vụ; văn hóa, thể thao; phát thanh, truyền thanh; ý tế, giáo dục - đào tạo; tư pháp, thi hành án dân sự; thanh tra, tiếp công dân; lao động, thương binh, xã hội; bảo hiểm và các vấn đề liên quan đến chính sách xã hội, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch UBND huyện.
- Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện giữ mối liên hệ với Mặt trận tổ quốc, khối đoàn thể và các tổ chức xã hội. Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền ký các văn bản liên quan đến ngành, lĩnh  vực phụ trách (Báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND huyện trước khi ký văn bản liên quan đến cơ chế chính sách, văn bản quy pham pháp luật, băn bản quyết định vấn đề quan trọng của địa phương).
- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền thay mặt Chủ tịch UBND huyện điều hành hoạt động của UBND huyện khi Chủ tịch UBND huyện vắng mặt.
- Phụ trách các đơn vị gồm:
+ Phòng tài nguyên - Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất; Phòng lao động TB và XH; Phòng văn hóa TT; Trung tâm văn hóa thể thao: Đài truyền thanh; Phòng Y tế; Phòng giáo dục và đào tạo; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; Phòng Nội vụ; Phòng tư pháp; Thanh tra; Ban tiếp công dân; Văn phòng đăng ký đất đai; Chi cục Thi hành án dân sự; Trung tâm y tế; Hội chữ  thập đỏ; Ngân hàng chính sách xã hội; Bảo hiểm xã hội; Các tổ chức Hội đặc thù;
+ Phụ trách các xã: Thanh Phong, Thanh Hương, Thanh Thủy, Thanh Tân, Thanh Nghị.