Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 3284/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2022
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Hệ thống văn bản QPPL
Cơ quan ban hành UBND huyện
Người ký Hoàng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Tệp đính kèm