Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị trấn Tân Thanh: Tổ chức về các đơn vị trường học trên địa bàn hướng dẫn cán bộ giáo viên đăng ký và sử dụng dịch vụ công trên nền tảng số.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Thị trấn Tân Thanh: Tổ chức về các đơn vị trường học trên địa bàn hướng dẫn cán bộ giáo viên đăng ký và sử dụng dịch vụ công trên nền tảng số.
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

     Thực hiện Công văn số 2598/UBND-KGVXngày 27/9/2022của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc  gia; Công  văn  số  1223/UBND-VP, ngày 07/10/2022 của UBND huyện Thanh Liêm V/vđẩy mạnh thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
Thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Toản – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thanh tại hội nghị giao ban công tác tháng 10 vào sáng ngày 08/10/2022. Nhiều nội dung quan trọng đã được triển khai để tổ chức thực hiện trong thời gian tới: Đẩy mạnh công tác CCHC, tổ chức bình xét gia đình văn hóa, rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất nông nghiệp đối với hộ còn vướng mắc; tổ chức di chuyển mộ, nghĩa trang riêng lẻ về nghĩa trang tập trung theo kế hoạch,... Trong đó, công tác CCHC trong tâm là: Nâng cao tỉ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến mức độ 3,4. Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. 

Ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, chia sẻ các video hướng dẫn việc đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 qua các nhóm chát Zalo, nhóm chuyển đổi số.

     Ngày 10/10/2022, nhân ngày chuyển đổi số Quốc gia được sự nhất trí của TT Đảng ủy – Lãnh đạo UBND thị trấn. Công chức tại bộ phận một cửa thị trấn đã phối hợp với Đoàn Thanh Niên thị trấn đến các điểm Trường học trên địa bàn  trực tiếp hướng dẫn đội ngũ giáo viên đăng ký và sử dụng dịch vụ công giải quyết các TTHC.

     Kết quả, trong ngày đã hướng dẫn cho 25 cán bộ giáo viên đăng ký thành công tài khoản dịch vụ công quốc gia và nộp hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3,4 bằng tài khoản được tạo.

     Trong thời gian tới, UBND thị trấn tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số để các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả./.