Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Thông báo lấy ý kiến nhân dân Về việc lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Liêm

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/05/2024
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/03/2023
2 Đóng góp ý vào Dự thảo Bộ tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/07/2022
3 Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch hỗ trợ mở rộng diện tích cấy máy giai đoạn 2022-2025

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/07/2022
4 Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấnTân Thanh, thị trấn Kiện Khê huyện Thanh Liêm

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/01/2022
5 Về việc đề nghị đăng tải và tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định “Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/01/2022
6 Công văn về việc góp ý dự thảo khung nội dung bồi dưỡng cán bộ chuyển đổi số cấp xã

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/01/2022
7 Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/10/2021
8 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/08/2021
9 Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2021
10 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/05/2021
11 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 4 năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/04/2021
12 Báo cáo kinh tế xã hội quý I năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/03/2021
13 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 2 năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/02/2021
14 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 1 năm 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/01/2021
15 Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2019
16 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát tiển kinh tế xã hội Quý I năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/03/2019
17 Góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1 năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/01/2019
18 Góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 (Trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII)

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/11/2018