Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản  
11/09/2023
Chiều ngày 8/9, Hội phụ nữ huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị phản biện xã hội với dự thảo kế hoạch "rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện.
02/10/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013.
28/09/2018
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
13/09/2018
Bộ Quốc phòng đang dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) nhằm xây dựng Dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; cùng với quân đội nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
05/09/2018
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó, bổ sung quy định hướng dẫn hoàn thuế TTĐB đối với cơ sở sản xuất xăng sinh học để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phù hợp với chủ trương của Quốc hội, Chính phủ là khuyến khích sử dụng mặt hàng này.