Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Kinh tế xã hội Báo cáo phát triển kinh tế xã hội  
28/06/2022
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – Phó BT HU – CT UBND huyện chủ trì hội nghị.
28/08/2019
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH tháng 8; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên – TUV – Bí thư HU; đồng chí Trần Xuân Thành – Phó bí thư TT HU – Chủ tịch HĐND huyện dự hội nghị. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – Phó BT HU – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.