Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
09/04/2024
Quí I/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh liêm đã bám sát chỉ đạo, điều hành của NHCSXH cấp trên, chủ động tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chỉ đạo thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
28/03/2024
Với ưu điểm là nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, thời gian qua, chính sách tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy giúp người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn huyện vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
28/03/2024
Thực hiện Công văn số 3920/NHCS-TDNN ngày 10/5/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV; Công văn số 405/NHCS-KHNV ngày 18/5/2023 của Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh về việc triển khai sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV.
28/03/2024
Gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không chỉ là tăng thu nhập cho bản thân và gia đình mà còn góp phần tăng thêm nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
11/03/2024
Nhìn nhận công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động Công đoàn, năm 2023, Công đoàn NHCSXH đã chỉ đạo và hướng dẫn Ban Nữ công các cấp đổi mới hoạt động, tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy tốt truyền thống của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu, cống hiến trí tuệ tài năng cho xã hội và chăm lo vun đắp hạnh phúc gia đình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
27/02/2024
Để tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014; Kết luận số 06- KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngay từ đầu năm 2024, HĐND- UBND huyện Thanh Liêm đã chuyển vốn từ Ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, số tiền 1.200 triệu đồng, đưa tổng số vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH lên 6.031 triệu đồng từ tháng 01/2024.
19/02/2024
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Liêm đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH.
07/02/2024
Sáng 3/2, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
05/02/2024
Theo báo cáo đánh giá của Đoàn Đại biểu quốc hội trong chương trình giám sát chuyên đề năm 2024 vừa qua tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” trên địa bàn tỉnh Hà Nam: “Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Chương trình tín dụng chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đến nay việc giải ngân đã đạt 100% kế hoạch đề ra, nguồn vốn vay được sử dụng đúng quy định, hỗ trợ tích cực cho các đối tượng theo quy định, qua đó phát huy về kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động”.
05/02/2024
Chiều 02/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chinhscáh xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2024 - 2030.
11/01/2024
Chiều ngày 10/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm Tổng kết hoạt động năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện dự và chủ trì Hội nghị.
05/01/2024
Trong những năm gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm đã tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể nhận uỷ thác đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Từ nguồn vốn vay của chương trình này đã và đang giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động thu nhập thấp trên địa bàn huyện có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.
22/12/2023
Đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Thanh Liêm đang quản lý 183,8 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sác nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tăng 28,3 tỷ đồng so với đầu năm, với 3.028 hộ dư nợ, chiếm tỷ trọng 34,4% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn.
123456789
Previous Page 1-15 Next Page