Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Thủy:Triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa gây quỹ vì phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bước đ...

Tin tức - Sự kiện  
Xã Thanh Thủy:Triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa gây quỹ vì phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp.
Từ đầu năm 2022, Hội liên hiệp phụ xã Thanh Thủy đã phát động xây dựng mô hình “ngôi nhà xanh - thu gom phế liệu gây quỹ”. Bước đầu mô hình, “ngôi nhà xanh” góp phần nâng cao ý thức trong thu gom, phòng chống rác thải nhựa và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện tiêu chí 3 sạch, phân loại rác của hội phụ nữ. Theo đó, cứ đều đặn vào các ngày thứ 7 và chủ nhật tuần thứ 2 trong tháng, các chi hội tổ chức ra quân tổng vệ sinh, thu gom phế liệu để đóng góp cho các “ngôi nhà xanh”. Công việc này được triển khai gắn với việc phân loại rác thải tại nguồn nên các chi hội khá thuận lợi trong thu gom. Thông qua mô hình này, nhằm tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chung tay phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.


     Sáng kiến mô hình “Ngôi nhà xanh" thu gom rác thải tái chế của Hội phụ nữ xã Thanh Thủy đã mang lại hiệu quả thiết thực, việc triển khai mô hình được tiến hành bằng các hoạt động cụ thể, hàng ngày cùng thu gom các loại rác thải như: Chai, lon, túi ni long, bìa cát tông, sắt vụn... cho vào “Ngôi nhà xanh", khi ngôi nhà xanh chứa đầy thì chị em trong Ban chấp hành Chi hội và một số hội viên nòng cốt tiến hành phân loại, thu gom và bán để gây quỹ. Hiện nay, Hội phụ nữ xã Thanh Thủy đã xây dựng thành công mô hình “ngôi nhà xanh" tại chi hội Trung Thứ, chi hội Đồng Ao, chi hội Trung Thành… các chi hội đã thu gom và bán được số tiền hàng chục triệu đồng.
   

     Chỉ với hành động nhỏ bỏ vỏ chai nhựa, vỏ lon vào "ngôi nhà xanh", nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, vừa hình thành thói quen tiết kiệm, tinh thần tương thân tương ái, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

     Với phương châm “việc làm nhỏ, tác động lớn", mô hình đang góp phần bảo vệ môi trường, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hội. Thời gian tới, Hội xã Thanh Thủy sẽ tiếp tục phát động trong toàn dân để nhân rộng mô hình, góp phần xây dựng quỹ ngày càng phát triển để trao tặng nhiều suất quà có ý nghĩa đến với những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.