Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Thủy: Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Xã Thanh Thủy: Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025.
Thực hiện kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 20/10/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2023-2025. Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy xã Thanh Thủy nhiệm kỳ 2023-2023 được bắt đầu từ ngày 30/12/2022 và kết thúc vào ngày 09/01/2023.
     Tại đại hội các chi bộ đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 - 2025; kiểm điểm của chi ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2023; đồng thời, bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025. Bên cạnh đó, chương trình đại hội được xây dựng cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý; tài liệu đại hội, kịch bản điều hành của đoàn chủ tịch tại đại hội đều được chuẩn bị bằng văn bản, đảm bảo yêu cầu nội dung và đúng trình tự; việc phân công thành viên đoàn chủ tịch để điều hành đại hội được thực hiện nghiêm túc, các thành viên đều có sự chuẩn bị và nghiên cứu trước các tài liệu, nên khi điều hành đại hội hạn chế sai sót; nội dung chương trình đại hội được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn. Văn kiện trình đại hội của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2025 được cấp ủy khóa trước chuẩn bị đảm bảo về yêu cầu, nội dung theo hướng dẫn của cấp trên.

Tại đại hội, đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt báo cáo chính trị; riêng báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025 và nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025 được thông qua toàn văn. Việc thảo luận tại đại hội trung bình có 3 - 5 ý kiến phát biểu thảo luận, thời gian mỗi ý kiến khoảng từ 5 - 10 phút; kết thúc phần thảo luận, đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu về các giải pháp thực hiện và tổng hợp, giải trình những ý kiến của đại biểu còn băn khoăn về một số mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, công tác bầu cử tại đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, tất cả 15 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ.

     Sau hơn 10 ngày thực hiện, với những kết quả đạt được, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy xã Thanh Thủy nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã thành công tốt đẹp.Thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy xã nhiệm kỳ 2023 - 2025 có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025​