Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Tâm: Thăm quan đánh giá kết quả thực hiện mô hình mạ khay cấy máy trong vụ chiêm năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
Xã Thanh Tâm: Thăm quan đánh giá kết quả thực hiện mô hình mạ khay cấy máy trong vụ chiêm năm 2023.
Ngày 31/5/2023, UBND xã Thanh Tâm tổ chức thăm quan đánh giá kết quả thực hiện mô hình mạ khay cấy máy trong vụ chiêm năm 2023 tại thôn Thong, thôn Chè Kho Làng và thôn Chè Trình.
04.jpg
       Trước khi vào hội nghị, các đại biểu đã đi thăm quan mô hình mạ khay, cấy máy với quy mô trên 50 ha của thôn Thong, thôn Chè Kho Làng và thôn Chè Trình. Đây là một trong những đơn vị đi đầu tiên trong việc tuyên truyền người dân áp dụng phương thức mạ khay, cấy máy với quy mô trên 50 ha của xã Thanh Tâm. 

      Theo đánh giá, việc cấy lúa bằng máy đem lại những hiệu quả rõ rệt về kinh tế, khoa học, xã hội và môi trường so với các phương pháp gieo cấy khác như: Giảm chi phí sản xuất, giảm công lao động, giảm tỷ lệ sâu bệnh, nâng cao năng suất lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất cao hơn, bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện chu trình cơ giới hóa các khâu trong sản xuất lúa. Trong vụ Chiêm năm 2023 các diện tích cấy máy tại các thôn có năng suất cao hơn so với diện tích gieo xạ, đạt khoảng 2,5 tạ/ sào.

       Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình. Đồng thời đề nghị tỉnh, huyện, xã tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngành nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững. 

      Để mô hình tiếp tục đạt hiệu quả, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Viên – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể cơ sở cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện các diện tích cấy máy của thôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân để xây dựng thành công mô hình mạ khay, cấy máy trên địa bàn toàn thôn. Cán bộ chuyên môn của UBND xã, Hợp tác xã cần bám sát cơ cở, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong qua trình thực hiện. Kịp thời đưa ra những biện pháp khắc phục hiệu quả. Đồng thời tham mưu cho UBND xã chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình tại các thôn trên địa bàn toàn xã trong vụ mùa năm 2023 và những năm tiếp theo.