Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Tâm: Hội nông dân xã tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Xã Thanh Tâm: Hội nông dân xã tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội nông dân xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội nông dân huyện Thanh Liêm chọn tổ chức Đại hội điểm.

     Nhiệm kỳ qua, HND xã Thanh Tâm đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương, hội đã tổ chức 25 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật cho trên 7.500 lượt hội viên, 5 năm kết nạp 250 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn xã trên 1.500 người. Hàng năm, tổ chức cho hội viên đăng ký tham gia phong trào nông dân SXKD giỏi, qua bình xét hàng năm có trên 400 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKDG các cấp. 5 năm hội thành lập 2 tổ hội nghề, 1 HTX nuôi trồng thủy sản, hội còn đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội trên 9 tỷ đồng, cho 180 hộ hội viên nông dân vay phát triển kinh tế. Từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,64%. Các phong trào của hội được đông đảo hội viên hưởng ứng, tích cực đóng góp trong xây dựng NTM kiểu mẫu, 5 năm, hội viên hội nông dân trong xã đã đóng góp kinh phí, ngày công lao động, mở rộng đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt hệ thống camera an ninh, đường điện, xây mới cổng làng...với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

    Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó phấn đấu mỗi năm thành lập mới 1 tổ hội nghề, giúp đỡ ít nhất 1 hộ nghèo, 90% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên./​