Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Nguyên: Tập huấn nghiệp vụ tín dụng Chính sách xã hội năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Xã Thanh Nguyên: Tập huấn nghiệp vụ tín dụng Chính sách xã hội năm 2023
Sáng ngày 30/5/2023, tại Nhà văn hóa xã Thanh Nguyên, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm phối hợp UBND xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội cho cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn/xóm, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác của 2 xã Thanh Nguyên và Thanh Tâm.

             Tham gia buổi tập huấn có các đồng chí là cán bộ Ban giảm nghèo, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, Trưởng thôn, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác đã được đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Thanh Liêm giới thiệu nội dung các chương trình tín dụng đang được thực hiện, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tổ tiết kiệm & vay vốn, vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn trong hoạt động chính sách; nhiệm vụ của các Hội đoàn thể cấp xã trong hoạt động ủy thác cho vay, các giải pháp để nâng cao nghiệp vụ cho Ban quản lý tổ tiết kiệm & vay vốn, công tác quản lý kiểm tra giám sát nguồn vốn. Ngoài ra, các thành viên còn được giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác thực hiện vay vốn tại cơ sở.

32.jpg

             Trong buổi tập huấn, các thành viên trong Ban quản lý tổ tiết kiệm & vay vốn, cán bộ Hội đoàn thể nhận uỷ thác đã được cán bộ Ngân hàng CSXH huyện hướng dẫn sắp xếp, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

           Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho cán bộ Ban giảm nghèo của xã, Hội đoàn thể, Trưởng thôn, Ban quản lý Tổ TK&VV hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; nắm được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là những chế độ chính sách mới được sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua; Phương pháp, kỹ năng kiểm tra, giám sát và lưu giữ hồ sơ tại Hội cấp xã, Tổ TK&VV… từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.