Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Nghị: Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm tập huấn cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng c...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Xã Thanh Nghị: Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm tập huấn cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách năm 2023.
Sáng ngày 31/5/2023, tại Nhà văn hoá xã Thanh Nghị, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách năm 2023 cho các đối tượng: Trưởng ban xoá đói giảm nghèo, Hội đoàn thể, Trưởng thôn; Tổ trưởng, tổ phó tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã Thanh Nghị.
11.jpg
          Tại hội nghị tập huấn Báo cáo viên Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm đã truyền đạt các nội dung: giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện tại ngân hàng chính sách; các chương trình tín dụng tại ngân hàng chính sách tỉnh Hà Nam; giải pháp tăng cường vai trò Ban giảm nghèo, trưởng thôn, Tổ dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách tại phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Liêm; Chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cai hiệu quả hoạt động uỷ thác cho vay đối với tổ chức hội đoàn thể cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng, các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn, hướng dẫn các biểu mẫu họp tổ tiết kiệm và vay vốn, nghiệp vụ thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm, nhận tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn.
12.jpg
          Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho Trưởng ban xoá đói giảm nghèo của xã, Hội đoàn thể, Trưởng thôn, Tổ TK&VV nắm vững được những chủ trương, chính sách, trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội, để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của nhà nước, hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.