Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Nghị: Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Xã Thanh Nghị: Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.
Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Nghị tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.


     Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm nay với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid - 19",  tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, thành phần được học tập thường xuyên, được phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong lao động và tiếp thu chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.  Trong năm học 2022-2023, xã Thanh Nghị dự kiến sẽ tổ chức các lớp gồm các nội dung về thời sự pháp luật, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống... Để hoàn thành kế hoạch mục tiêu đề ra, UBND xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời...lựa chọn và ưu tiên tổ chức các lớp học phù hợp với nhu cầu của Nhân dân, giúp người dân nắm được kiến thức, áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội  của địa phương./.