Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Nghị: Hội Nông dân tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Min...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Xã Thanh Nghị: Hội Nông dân tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề “Bác Hồ với nông dân”
Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã Thanh Nghị về tổ chức học tập chuyên đề năm 2023  “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”;và kế hoạch của Hội nông dân xã Thanh Nghị về việc tổ chức sinh hoạt học tập chuyên đề Bác Hồ với nông dân.
361.jpg
Toàn cảnh hội nghị
        Hội nông dân xã Thanh Nghị vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề “Bác Hồ với nông dân” . Tại buổi nghiên cứu, học tập cán bộ, hội viên nông dân của xã Thanh Nghị đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện uỷ truyền đạt các nội dung lý luận kết hợp với thực tiễn; được xem trình chiếu ký sự “bác Hồ với nông dân”; và được đề xuất, trao đổi giải đáp nhiều nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân.
360.jpg
Các vị đại biểu đến dự hội nghị
          Thông qua buổi học tập, nghiên cứu; góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân. Học Bác từ những việc làm nhỏ nhất, thiết thực nhất, góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.