Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Nghị: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với cán bộ, hội viên hội Cựu chiến binh xã.

Tin tức - Sự kiện  
Xã Thanh Nghị: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với cán bộ, hội viên hội Cựu chiến binh xã.
Sáng ngày 19/6/2024 tại Nhà văn hóa xã Thanh Nghị, Thanh Liêm Đảng ủy -HĐND - UBND - xã  tổ chức đối thoại giữa Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên hội Cựu chiến binh xã.
80.jpg

Tại buổi đối thoại Đảng ủy đã báo cáo công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, cơ bản cán bộ hội viên hội CCB xã đồng tình nhất trí với báo cáo đã nêu, bên cạnh đó cũng có 06 ý kiến phát biểu tập trung vào các lĩnh vực về: công tác sản xuất nồng nghiệp, nước sạch vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo ANTT, quản lý chợ, làm đường giao thông nông thôn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân...  

Đồng chí Lê Quý Hoạch - Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp thu và trả lời những vấn đề mà các đại biểu quan tâm đồng thời tiếp thu những ý kiến không thuộc thẩm quyền của UBND xã đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thông qua buổi đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên Hội CCB để kịp thời xem xét đề ra các giải pháp giải quyết không để tồn đọng ảnh hưởng đến đời sống người dân ở cơ sở.