Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Nghị: Chi bộ thôn Đại Bái tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023 – 2025

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Xã Thanh Nghị: Chi bộ thôn Đại Bái tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023 – 2025
Ngày 29, 30/12/2022 Chi bộ thôn Đại Bái tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã Thanh Nghị lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các chi bộ còn lại
     Tới dự Đại hội có đồng chí Đoàn Thị Hồng Thúy - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn – Phụ trách xã; đồng chí Vũ Thị Hải Hà – Chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Vũ Việt Chung - Bí thư Đảng bộ xã, đồng chí Dương Thế Hoan - Phó bí thư thường trực - Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Lê Quý Hoạch - Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí BCH Đảng bộ xã, các đồng chí bí thư các chi bộ trong xã.

     Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Thanh Nghị, Chi bộ thôn Đại Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid-19, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của Chi bộ.

    Chi bộ thôn Đại Bái có 61 đảng viên trong đó miễn sinh hoạt là 14 đ/c. Về kinh tế trên địa bàn thôn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, với tổng diện tích tự nhiên105,7ha trong đó diện tích cấy lúa là 70,8ha, diện tích màu là 13ha; thôn có trên 500 hộ dân với trên 1500 nhân khẩu, đời sống ổn định, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước, văn hóa xã hội ngày càng phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 97%; thôn giữ vững thôn văn hóa; 100% hộ gia đình được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh; đường giao thông nông thôn cơ bản được cứng hóa…. công tác phòng chống dịch Covid-19, an sinh xã hội được Chi bộ triển khai tích cực, hiệu quả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao của đảng viên và nhân dân

    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ trong nhiệm kỳ qua đã được cấp ủy triển khai học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng các cấp. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến", “Tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh các đợt học tập chuyên đề “Tự soi", “Tự sửa" gắn với việc học tập, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  

   Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025, chi bộ thôn Đại Bái xã Thanh Nghị tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chính sách xã hội quan tâm đến đời sống của nhân dân phát triển đa ngành, đa nghề, vận động nhân dân gieo trồng hết diện tích, đảm bảo thời vụ, tích cực chủ động chuyển đổi phương thức sản suất, chuyển từ gieo xạ sang mạ khay cấy máy để phòng chống lúa dại và nâng cao năng suất; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể của xã, làm tốt chông tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng các phong trào thi đua tạo động lực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và nhiệm vụ được giao.

   Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới với mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 63 triệu đồng/ người/ năm; tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 97% trở lên; phấn đấu kết nạp từ 2 – 3 đảng viên mới, chi bộ hàng năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể đạt tiên tiến suất sắc.

   Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Vũ Việt Chung - Bí thư Đảng uỷ đã biểu dương những kết quả mà tập thể Chi bộ thôn Đại Bái đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chi bộ đã nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025, từ đó tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị các bước theo quy trình. Công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội chi bộ được thực hiện tốt, việc chuẩn bị, xây dựng văn kiện và tổ chức thảo luận được thực hiện nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội khá chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy, danh sách nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy được ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt trước khi tiến hành đại hội". Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị: Chi bộ thôn Đại Bái tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá trong nhiệm kỳ. Xây dựng lộ trình, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, cụ thể hoá Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Thanh Nghị lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Trong đó tập trung xây dựng hoàn thành các tiêu trí Nông thôn mới nâng cao.  

   Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu ra cấp ủy khóa mới là 05 đồng chí và bầu ra các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2023-2025; với tinh thần làm việc khẩn trương tích cực Đại hội Chi bộ thôn Đại Bái xã Thanh Nghị đã thành công tốt đẹp hoàn thành nội dung chương trình Đại Hội đã đề ra.