Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Nghị: Ban tổ chức lễ hội Đền Cửa Rừng tổ chức lễ Hội năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
Xã Thanh Nghị: Ban tổ chức lễ hội Đền Cửa Rừng tổ chức lễ Hội năm 2023.
Ban tổ chức lễ hội Đền cửa rừng Thôn Bồng Lạng xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, phối hợp với Trung tâm văn hoá, Thông tin và thể thao huyện tổ chức Lễ Hội “Đền Cửa Rừng” Xuân Quý Mão và giải kéo co năm 2023.

(Toàn cảnh buổi lễ)

      Đền Cửa Rừng Bồng Lạng, là di tích lịch sử cấp tỉnh, Đền thờ Tứ Vị đức Quốc Mẫu. Hàng năm cứ vào ngày 01/02 âm lịch, nhân dân trong làng chuẩn bị kiệu cồng, cờ quạt, trống chiêng… sắp thành đội ngũ chỉnh tề trang nghiêm đi vào đền Cửa Rừng thành kính rước chân nhang Tứ Vị Đức Quốc Mẫu Đại Vương về Đình làng tổ chức Nghi thức khai ấn và dâng hương tưởng nhớ, để con cháu xa gần cùng chiêm bái tế lễ, cầu cho quốc thái dân an, che chở cho dân chúng mọi nhà bình yên. Ngoài phần tế, lễ nhân dân trong làng còn biểu diễn trống hội và hát trầu văn. “Lễ Hội Đền cửa rừng" không chỉ mang giá trị văn hóa truyền thống, yếu tố tâm linh mà còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện tấm lòng thành kính tri ân công đức, ghi nhớ công lao to lớn của Tứ vị Đức Quốc Mẫu trong việc giữ nước dưới thời Hai Bà Trưng.

     Năm nay, ban tổ chức Lễ hội phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện tổ chức phần hội với giải kéo co, đã thu hút 7 đội đến từ các xã, thị trấn và sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Qua đó nhằm khơi dạy phong trào TDTT, góp phần rèn luyện nâng cao sức khoẻ trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện./