Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Hương: UB MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thông tin cần biết  
Xã Thanh Hương: UB MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029
53.jpg

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, sáng tạo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; diện mạo nông thôn đổi thay, đời sống nhân dân ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ, nhân dân đóng góp trên 40 tỷ đồng và trên 1000 ngày công lao động để đầu tư xây dựng sửa chữa cơ sở trường học, trạm y tế, nhà văn hóa trung tâm, nhà làm việc của xã, nhà thi đấu đa năng; vận động nhân dân đóng góp xây dựng “quỹ vì người nghèo" được 170 triệu đồng, hỗ trợ xây nhà cho 7 hộ nghèo; nhân dân tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, đến nay đã mở rộng mô hình trồng ổi Đài Loan 5,9ha, mô hình mạ khay máy cấy 150 ha; phối hợp tổ chức 70 buổi tiếp xúc cử tri với các Đoàn đại biểu các cấp đã thu hút trên 5.000 lượt cử tri tham dự. Đặc biệt, phối hợp thực hiện tốt quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và tuyên truyền vận động cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, MTTQ xã Thanh Hương tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân

Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương dân chủ bầu 35 Ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ huyện.