Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Hương: tổ chức Hội nghị tập huấn tín dụng chính sách xã hội năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
Xã Thanh Hương: tổ chức Hội nghị tập huấn tín dụng chính sách xã hội năm 2023.
Sáng ngày 01/06/2023 tại Nhà văn hóa xã Thanh Hương, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm phối hợp UBND xã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội cho cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn/xóm, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác. Đồng chí Dương Thị Lan Hương- Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm tham dự hội nghị.
08.jpg
Giám đốc NHCSXH huyện Thanh Liêm - Dương Thị Lan Hương trao đổi nội dung tập huấn

          Tham gia buổi tập huấn có 45 đồng chí là cán bộ Ban giảm nghèo, Trưởng thôn/ xóm, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác đã được đồng chí Dương Thị Lan Hương - Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH huyện Thanh Liêm giới thiệu nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang được thực hiện trên địa bàn huyện, các sản phẩm dịch vụ mới của NHCSXH (dịch vụ Mobile Banking của NHCSXH); trao đổi về vai trò của Ban giảm nghèo xã, Trưởng thôn (xóm) trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Các nội dung về hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; sắp xếp và lưu giữ hồ sơ tại Hội cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác của Hội đoàn thể cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nhiệm vụ của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, các giải pháp để nâng cao nghiệp vụ cho Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn cũng được trao đổi, làm rõ tại Hội nghị. Bên cạnh đó, Hội nghị tập huấn đã tập trung giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện về sau.

         Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH huyện Thanh Liêm đề nghị các đồng chí về dự Hội nghị tập huấn tích cực tuyên truyền, động viên các khách hàng vay vốn NHCSXH và các đối tượng khác cần sớm tiếp cận và đăng ký sử dụng dịch vụ VBSP Smart Banking của NHCSXH để được hưởng các tiện ích của dịch vụ “Ngân hàng số" và dễ dàng quản lý dư nợ tiền vay, tiền gửi, hạn chế các tiêu cực phát sinh trong quản lý vốn tín dụng chính sách.

09.jpg
Cán bộ NHCSXH hướng dẫn nội dung sắp sếp, lưu giữ hồ sơ tại Hội, tổ TK&VV
            Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho cán bộ Ban giảm nghèo của xã, Hội đoàn thể, Trưởng thôn, Ban quản lý Tổ TK&VV hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; nắm được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là những chế độ chính sách mới được sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua; Phương pháp, kỹ năng kiểm tra, giám sát và lưu giữ hồ sơ tại Hội cấp xã, Tổ TK&VV… từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.