Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Hải: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Hải tổng kết công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ, nông nghiệp năm ...

Thông tin cần biết  
Xã Thanh Hải: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Hải tổng kết công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ, nông nghiệp năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.
48.jpg
Năm 2023, hội đồng quản trị HTX DVNN Đông Hải đã bám sát chỉ đạo của phòng NN&PTNT huyện, nghị quyết lãnh đạo của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự phối kết hợp giúp đỡ có hiệu quả của các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chi bộ cơ sở trong toàn xã. Làm tốt các hoạt động điều hành sản xuất; điều tiết nước tưới tiêu hợp lý, chỉ đạo các đội sản xuất cầy lật đất đạt 100% diện tích; từ đó tăng độ phì nhiêu cho đất và giảm thiểu sâu bệnh phát sinh gây hại. Cùng với đó thực hiện kế hoạch làm thủy lợi nội đồng, đào đắp vận chuyển được trên 1980m3 tăng 20% kế hoạch, chỉ đạo các tổ đội sản xuất nạo vét kênh mương, mặt ruộng được trên 1600 m3 bèo; thường xuyên bảo dưỡng, trùng tu, sửa chữa thiết bị phục vụ tưới tiêu; phối hợp mở 3 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, thu hút trên 300 lượt xã viên tham gia học tập. Trong năm 2024, HTX DVNN Đông Hải phấn đấu hoàn thành diện tích gieo cấy lúa vụ chiêm xuân và vụ mùa theo kế hoạch; gieo trồng cây màu vụ đông từ 50-60 ha; phối hợp mở từ 2 đến 3 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; liên kết cung ứng và làm một số dịch vụ như: diệt chuột tập trung, dịch vụ máy gặt, đặc biệt đưa vào thí điểm mạ khay máy cấy với diện tích vụ chiêm xuân từ 35 - 45 ha và mở rộng trong những năm tiếp theo.