Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Hà: Hội CCB triển khai các Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường, thu gom rác thải đồng ruộng.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Xã Thanh Hà: Hội CCB triển khai các Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường, thu gom rác thải đồng ruộng.
58.jpg
            Căn cứ vào kế hoạch số 03/KH-CCB ngày 18 tháng 2 năm 2020 của ban chấp hành hội CCB huyện Thanh Liêm bảo vệ môi trường. Hội CCB xã đã tổ chức triển khai thành lập được 07 CLB của 7 thôn trên địa bàn xã theo phương châm các hội viên tự nguyện đóng góp kinh phí tham ra CLB – CCB bảo vệ môi trường đang đi vào hoạt động. Tổng số 154 hội viên tham ra CLB đã xây 35 bể chứa giác bằng xi măng có đường kính 80 cm, cao 45 cm, để các điểm trọng yếu trên các cánh đồng của 7 thôn.
59.jpg
60.jpg
            Với mục tiêu của CLB – CCB bảo vệ môi trường theo hướng xã hội hóa. Để phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, của mỗi cán bộ, hội viên CCB, tham ra hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác thải đồng ruộng (vỏ bao, lọ thuốc bảo vệ thực vật, giác thải) sau mỗi vụ gieo cấy và chăm sóc lúa. Từ đó tuyên truyền và vận động nhân dân hưởng ứng tham ra giữ gìn vệ sinh khu dân cư, đồng ruộng xanh sạch đẹp góp phần thực hiện mục tiêu, chiến lược bảo vệ môi trường của Đảng, nhà nước và địa phương và luật bảo vệ môi trường. Để góp phần về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho quê hương, nông thôn mới trên địa bàn xã Thanh Hà.