Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Sơn: Hội sản xuất và kinh doanh nón lá An Khoái- Văn Quán vừa tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tin tức - Sự kiện  
Xã Liêm Sơn: Hội sản xuất và kinh doanh nón lá An Khoái- Văn Quán vừa tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023- 2028.
54.jpg
55.jpg
Đ/c Đặng Như Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng đại hội
           Hội sản xuất và kinh doanh nón lá An khoái - Văn Quán được thành lập theo quyết định số 728, ngày 21/04/2023 của Chủ tịch UBND huyện. Hội hoạt động trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết hợp tác giúp nhau trong phát triển kinh tế hộ gia đình; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của hội . Hội đã thu hút từ 50- 55 tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia vào hội. Việc thành lập hội sản xuất và kinh doanh nón lá An khoái - Văn Quán nhằm giúp nâng cao giá trị chất lượng thương hiệu, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nón lá An khoái Văn quán; từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.
57.jpg
Hội tích cực viên tham gia sản xuất 

       Trong 5 năm tới, hội xác định phát triển hội viên là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; phấn đấu phát triển 60 hội viên gồm các doanh nghiệp, các hộ gia đình làng nghề; tăng cường lợi ích, bảo vệ và hỗ trợ hội viên trong quá trình phát triển; tham gia các hoạt động hội chợ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ; góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện đời sống. Từ đó thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.

       Nhân dịp này, hội đã bầu và ra mắt ban chấp hành hội sản xuất và kinh doanh nón lá An khoái - Văn Quán; với 5 thành viên.