Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liểm Túc: Triển khai Thông báo địa chỉ số tại các Thôn xóm

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Xã Liểm Túc: Triển khai Thông báo địa chỉ số tại các Thôn xóm
Thực hiện Kế hoạch số 1796/KH-UBND, ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với Bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 1089/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện Thanh Liêm Về việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thanh Liêm đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 20/9/2023 về việc triển khai Thông báo địa chỉ số tại các Thôn xóm trên địa bàn xã Liêm Túc.
270.jpg
271.jpg
272.jpg

Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi để các Đơn vị, tổ chức, Hộ gia đình, cá nhân thực hiện yêu cầu giao tiếp, tiếp nhận thông tin, thư tín, liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch dân sự và các giao dịch khác…Thể hiện tính khoa học, văn minh Đô thị trong công tác quản lý Đô thị và khu dân cư Nông thôn, góp phần chỉnh trang diện mạo Nông thôn trong xây dựng NTM nâng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý hành chính, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc, dân cư và làm các thủ tục liên quan đến địa chỉ theo quy định của pháp luật.

UBND xã đã thành lập 08 tổ công tác của xã và thôn đồng loạt ra quân đi đến từng Đơn vị, từng Hộ gia đình nhập thông tin Thông báo địa chỉ số. Kết quả trong 03 ngày đã yêu cầu cấp mới được 785 địa chỉ, phấn đấu đến ngày 30 /9/2023 hoàn thành việc Thông báo địa chỉ số trên địa bàn xã Liêm Túc, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.