Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Túc: Nâng cấp mở rộng hệ thống đường giao thông xây dựng NTM nâng cao.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Xã Liêm Túc: Nâng cấp mở rộng hệ thống đường giao thông xây dựng NTM nâng cao.
Liêm Túc là 1 trong 2 địa phương của huyện Thanh Liêm thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm 2023, hiện nay xã đang tiếp tục nỗ lực nâng cấp, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó tiêu chí giao thông được xã tập trung thực hiện quyết liệt.
228.jpg
227.jpg
Hiện nay, xã Liêm Túc có 25 tuyến đường thôn, 139 đường ngõ xóm với tổng chiều dài hơn 17 km. Trong năm 2023, thực hiện xây dựng NTM nâng cao, UBND xã đã tiến hành cải tạo, nâng cấp 10 tuyến đường, qua rà soát có 62 hộ bị ảnh hưởng, trong đó số hộ hiến đất dịch tường là 26 hộ với tổng diện tích gần là 355 m2. Qua việc tuyên truyền vận động các hộ dân trong xã đồng tình hưởng ứng và quyết tâm hiến đất dịch dậu  dịch tường mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng NTM nâng cao. Để hỗ trợ nhân dân trong việc giải toả, UBND xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng, hỗ trợ nhân dân tháo dỡ, giải toả được gần 730 m tường rào; 14 đôi trụ cổng, nhiều công trình bể nước, lán xe, lán tạm, nhà chăn nuôi khác và hàng trăm cây cối các loại, trong đó có các cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Liêm Túc đã và đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí, trong đó có việc hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, góp phần đưa địa phương trở thành xã NTM nâng cao năm 2023./