Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Túc: Cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Xuân

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Xã Liêm Túc: Cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Xuân
Đến thời điểm này, bà con nông dân xã Liêm Túc Huyện Thanh Liêm đã cơ bản hoàn thành gieo cấy 379,4 ha lúa xuân.
25.jpg
Trong đó, diện tích gieo xạ gần  290 ha, cấy tay cấy máy trên 80 ha, 100% cấy bằng trà Xuân muộn, với các giống chủ lực  là Bắc thơm số 7, khang dân, nhị ưu 838, ST 25 ... Ở vụ này do được sự chuẩn bị chu đáo từ khâu làm đất, lấy nước kịp thời cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi nên bà con nông dân trong xã đã gieo cấy nhanh và đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Với sự chỉ đạo sát sao trong sản xuất hy vọng Liêm Túc sẽ giành vụ Xuân đạt cả năng xuất và sản lượng./