Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Thuận: Triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Xã Liêm Thuận: Triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2022
Chiều ngày 05/ 9/ 2022, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ xã Liêm Thuận tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2022.  Dự hội nghị có các đồng chí Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập huyện và các đồng thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các ban, ngành đoàn thể xã,  các đồng chí Bí thư- trưởng thôn các cơ sở thôn( xóm)


Đồng chí Lại Thị Lan – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị đã thông qua các quyết định thành lập Ban tổ chức, Tổ bảo đảm khung diễn tập, Kế hoạch diễn tập và phân công nhiệm vụ các thành viên trong khung diễn tập. Đồng chí Lại Thị Lan – Bí thư Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho các thành viên trong khung diễn tập. Nêu cao vai trò  của các thành viên trong khung diễn tập, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa cuộc diễn tập cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập huyên Thanh Liêm đã bỗi dưỡng lý luận, hướng dẫn cho các thành viên trong khung diễn tập nắm chắc nội dung diễn tập của mình để thực hiện tốt nhiệm được phân công.