Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Thuận tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Xã Liêm Thuận tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.
Ngày 29/9, Xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022. Dự khai mạc cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Minh Tiến TUV BT HU CT HĐND, đồng chí Đinh Viết Cường TVHU, phó chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo công an huyện.     Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của xã Liêm Thuận chia làm 3 giai đoạn với các nội dung: Chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Đảng ủy xã ra Nghị quyết lãnh đạo, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; UBND xã triển khai kế hoạch giải tán, gây rối, tụ tập đông người trái pháp luật, giải thoát con tin, ổn định tình hình an ninh trật tự. Hội đồng nhân xã, Quyết nghị chủ trương biện pháp điều chỉnh một số nội dung, nhiệm vụ, chuyển hoạt động của địa phương vào thời chiến. UBND xã triển khai kế hoạch phòng không nhân dân. Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu trong khu vực phòng thủ của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự xã. Thực hành phòng tránh, đánh trả định tiến công vào địa bàn tại cánh đồng Thôn Sông.

     Cuộc diễn tập đã diễn ra với các nội dung, đề mục đặt ra, các thành phần đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt các nội dung tình huống chiến thuật của lực lượng vũ trang xã. Phần xử lý tình huống, ban chỉ đạo diễn tập đã đưa ra một số tình huống gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Trên cơ sở tình huống xã đã tiến hành vận hành cơ chế, đảm bảo đúng trình tự yêu cầu của ban chỉ đạo huyện đề ra. Qua cuộc diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân.  Đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương. Kết thúc diễn tập ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Liêm Thuận đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập năm 2022./.