Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Thuận: Gieo cấy đạt hơn 50% tổng diện tích gieo cấy

Thông tin cần biết  
Xã Liêm Thuận: Gieo cấy đạt hơn 50% tổng diện tích gieo cấy
Hiện nay, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi bà con nông dân xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm đã xuống đồng gieo cấy lúa xuân đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.
226.jpg
Đến thời điểm này, toàn xã đã gieo cấy được gần 200 ha đạt trên 50% trong tổng diện tích gieo cấy là 387,6 ha, trong đó hoàn thành gieo xạ 98ha, diện tích cấy tay và cấy máy được gần 200ha. Các thôn tổ đội có diện tích gieo cấy nhiều và nhanh là thôn Chằm Vải, Lau Chảy, Gừa Sông và thôn Thị. Hiện nay, UBND xã chỉ đạo HTX DV NN tích cực tuyên truyền khuyến cáo bà con xã viên khẩn trương xuống đồng cấy hết diện tích còn lại, đồng thời giữ nước trên các chân ruộng, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong điều kiện tốt nhất. Liêm Thuận phấn đấu cấy xong hết diện tích trước ngày 25/2 đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất./