Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân Thanh Liêm đôn đốc việc triển khai đề án 06.

Thông tin cần biết  
Ủy ban nhân dân Thanh Liêm đôn đốc việc triển khai đề án 06.
Chiều ngày 3/12/2022, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đôn đốc việc triển khai đề án 06 và thực hiện thí điểm 2 dịch vụ công liên thông, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Tổ trưởng Tổ Đề án 06 huyện Thanh Liêm chủ trì hội nghị.

     Thời gian qua, huyện Thanh Liêm đã tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, nhằm ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương, từ đó phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Huyện Thanh Liêm được chọn làm điểm triển khai thí điểm đầu tiên trong cả nước, với 2 nhóm dịch vụ công liên thông: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí. Xã Thanh Phong được thực hiện điểm đầu tiên trên cả nước vào ngày 21/11, đến ngày 2/12, toàn huyện có 11/16 xã thị trấn đã triển khai 02 dịch vụ công liên thông.

    ​Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06 trên địa bàn, tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện, Tổ trưởng Tổ Đề án 06 huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, nhất là Hội phụ nữ, đoàn thanh niên và khối giáo dục, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06 và những giá trị tích cực của Đề án mang lại để người dân hiểu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công an huyện tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Tổ công tác Đề án 06, chủ động tham mưu UBND huyện triển khai nội dung Kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban ngành, các đơn vị và các cấp chính quyền địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, vì lợi ích quốc gia./