Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Liêm làm việc với xã Thanh Hương về thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Liêm làm việc với xã Thanh Hương về thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Liêm làm việc với xã Thanh Hương về thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
      Thời gian qua với sự cố gắng nỗ lực của các đoàn thể và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đặc biệt là vai trò của Chi bộ Đảng, thôn xóm và hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, nhân dân xã Thanh Hương đã đồng tình hưởng ứng và tự nguyện đóng góp tiền của công sức hiến đất xây dựng. Đến nay, cơ sở hạ tầng nông thôn của xã được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét nhất là về hệ thống giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa trường học... Qua kiểm tra, rà soát, đối chiếu với bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2021-2025, xã Thanh Hương đạt 17/19 tiêu chí, 72/75 chỉ tiêu. Một số chỉ tiêu đạt cao như: quy hoạch, giao thông, giáo dục, cơ sở hạ tầng nông thôn, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 xã đạt 64,39 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 0,89%, tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo đạt 90%, trên địa bàn có 3 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 1 hợp tác xã nông sản sạch Thôn Đanh Nội, 02 mô hình áp dụng cơ giới hóa. Xã có sản phẩm Ổi lê thôn Đanh Nội được chứng nhận sản phẩm OCOP. 9/9 thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.... Tuy nhiên còn (2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí y tế (là tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám bệnh từ xa và tỷ lệ người dân có sổ khám bệnh điện tử). Và tiêu chí về văn hoá là chưa xây dựng được khu trung tâm văn hoá, sân thể dục thể thao xã. 

Lãnh đạo xã Thanh Hương báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao

      Tại hội nghị, các sở ban ngành của tỉnh, của huyện đã đóng góp các ý kiến để xã Thanh Hương hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM nâng cao năm 2022. Trong đó, tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp triển khai trong thực hiện, nhất là 3 chỉ tiêu chưa đạt về y tế và văn hoá. 

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Quân phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban ngành chức năng huyện cần bám sát nhiệm vụ được phân công, thực hiện đôn đốc việc triển khai thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao của Thanh Hương, trong đó, đánh giá tổng thể toàn diện việc thực hiện các tiêu chí của xã NTM nâng cao, để địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao năm 2022./