Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm họp thường kỳ tháng 11/2021.

Tin tức - Sự kiện  
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm họp thường kỳ tháng 11/2021.
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển KT XH tháng 11; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2021. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến TUV BT HU CT HĐND; đồng chí Trần Xuân Thành Phó BT TT HU; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng Phó BT HU CT UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.


     Trong tháng, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, trong nông nghiệp đã chỉ đạo cơ sở trồng và chăm sóc trên 735 ha cây vụ đông bằng 74,% kế hoạch; thực hiện tiêm phòng  bệnh lở mồm long móng cho gần 2.500 con; đã cấp 550 lít hoá chất phun khử trùng tiêu độc đợt 2/2021. Bên cạnh đó huyện đã chỉ đạo kịp thời các biện pháp dập dịch tả lợn Châu Phi tại xã Thanh Phong và Thanh Hải; hướng dẫn xã Thanh Tâm hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. Giá trị sản xuất CN TTCN trong tháng ước đạt 1.115 tỷ đồng, lũy kế đến nay ước trên 17.950 tỷ đồng, đạt 92,1% so với KH. Công tác giải phóng mặt bằng đã tập trung giải quyết những vướng mắc tại một số dự án trọng điểm, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 6/7 hộ bị ảnh hưởng dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai kinh tế T1. Thu ngân sách trên địa bàn trong tháng ước 124,366 tỷ đồng, lũy kế 11tháng ước trên 1.816 tỷ đồng đạt 190% KH. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện gắn với phát triển KT trong tình hình mới. Lĩnh vực văn hoá xã hội, thông tin tuyên truyền đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, ngành giáo dục tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, an sinh xã hội được đảm bảo. Các địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác bầu chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023. ANCT TT ATXH được đảm bảo, duy trì tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 12, để cả năm đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT XH đã đề ra. Tại hội nghị đồng chí Hoàng Mạnh Dũng Phó BT HU CT UBND huyện yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao công tác phòng chống dịch CoVid-19 thích ứng linh hoạt an toàn trong tình hình mới; Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND huyện thường lệ cuối năm; đảm bảo chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự; đảm bảo chính sách an sinh xã hội theo NQ 68 và NQ 16 của Chính Phủ. Chỉ đạo cơ sở tăng cường phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, nhân rộng mô hình mạ khay máy cấy vào sản xuất, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét công nhận xã Thanh Tâm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021./.