Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Liêm ra mắt xóm dân cư tự quản bảo vệ môi trường

Tin tức - Sự kiện  
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Liêm ra mắt xóm dân cư tự quản bảo vệ môi trường
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam ( MTTQ) huyện  Thanh Liêm vừa phối hợp với ủy ban nhân dân xã Liêm Túc tổ chức ra mắt mô hình " Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng xóm dân cư tự quản về bảo vệ môi trường,xây dựng con đường sáng- xanh- sạch- đẹp"
396.jpg
395.jpg
394.jpg
Toàn cảnh hội nghị ra mắt Xóm dân cư tự quản bảo vệ môi trường
             Xóm dân cư tự quản về bảo vệ môi trường xóm Vĩ  Khách thuộc thôn Vỹ Khách Cầu xã Liêm Túc huyện Thanh Liêm có 26 thành viên tham gia.  Tại buổi ra mắt, Ban công tác Mặt trận thôn đã báo cáo tóm tắt tình hình thực tế công tác vệ sinh môi trường của địa phương và thông qua quy chế, nhiệm vụ và tiêu chí hoạt động của xóm dân cư tự quản BVMT. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ của các thành viên vừa thực hiện vừa là tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền vận động người thân cùng nhân dân trên địa bàn thực hiện các quy định của luật BVMT, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, thu gom, phân loai rác thải tại hộ gia đình, xây dựng con đường sáng xanh sạch đẹp... Kết thúc buổi ra mắt các hộ gia đình tham gia xóm dân cư tự quản đã cùng nhau ký cam kết thực hiện các tiêu chí. Nhân dịp này  ủy ban MTTQ huyện đã trao tặng  50 chiếc làn nhựa cho các thành viên tổ tự quản và bà con nhân dân thôn Vĩ Khách Cầu. 
393.jpg
392.jpg
            Ngay sau khi ra mắt các thành viên đã tổ chức lao động vệ sinh xung quanh nhà văn hoá thôn để bảo vệ môi trường. Đây là mô hình điểm của xã Liêm Túc góp phần nâng cao nhận thức và lan tỏa những hành động cần thiết để bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng dân cư đồng thời thực hiện tiêu chí Môi trường xây dựng xã Liêm Túc trở thành  xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023./.