Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện tổ chức hội nghị bàn giải pháp triển khai thực hiện thí điểm mô hình kios tự phục vụ tại Trung tâm y tế hu...

Tin tức - Sự kiện  
UBND huyện tổ chức hội nghị bàn giải pháp triển khai thực hiện thí điểm mô hình kios tự phục vụ tại Trung tâm y tế huyện và bộ phận tiếp nhận trả kết quả 1 cửa của Văn phòng HĐND, UBND huyện. Đồng chí Trần Văn Quân – phó CT UBND huyện chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, tổ công tác đề án 06 của huyện, và 2 đơn vị thực hiện đã được đại diện VNPT Hà Nam, và nhà thầu giới thiệu những nội dung cơ bản, những tiện ích và hướng dẫn các bước thực hiện mô hình. Đồng thời hai đơn vị thực hiện đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc như: vấn đề về kinh phí, an toàn thông tin cá nhân, phần mềm sử dụng…Để mô hình sớm được triển khai thực hiện, UBND huyện yêu cầu các bên có liên quan đẩy mạnh công tác phối hợp, ký kết chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, quy trình vận hành. Việc thực hiện mô hình kios tự phục vụ sẽ giảm bớt thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa. Và rút ngắn thời gian chờ đợi và quản lý dữ liệu của bệnh nhân một cách chính xác, tạo thuận lợi cho cả người dân và cơ sở khám chữa bệnh .