Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Thanh Liêm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 5; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thá...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
UBND huyện Thanh Liêm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 5; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024.
Chiều ngày 22/5, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 5; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, BT HU, CT HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Thành, phó BTTT HU; đồng chí Đào Tuấn Anh, Phó BT HU, CT UBND huyện.
59.jpg
Đồng chí Đào Tuấn Anh PBT CT UBND Huyện chủ trì hội nghị
60.jpg
Đồng chí Hoàng mạnh Dũng BT Huyện Ủy CT HDND huyện

Trong tháng, các ngành, các địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo cơ sở chăm sóc và bảo vệ lúa vụ Xuân, hiện nay 100% diện tích lúa đã trỗ bông. Giá trị sản xuất CN-TTCN trong tháng ước đạt trên 2 tỷ 500 triệu đồng, luỹ kế 05 tháng đầu năm gần 12 tỷ 600 triệu đồng, đạt 41,1% KH. Tập trung thực hiện các dự án đấu giá đất, khu tái định cư đảm bảo kế hoạch; Phê duyệt 02 dự án mới. Tổng thu ngân sách trong tháng ước gần 573 tỷ đồng, lũy kế 05 tháng trên 1.900 tỷ đồng đạt 77,5% KH tỉnh giao; đạt 63,6% KH huyện phấn đấu. Lĩnh vực văn hoá, an sinh xã hội hoạt động hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác quân sự địa phương tiếp tục duy trì tốt.

Tháng 6/2024, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực xây dựng NTM nâng cao, sản xuất nông nghiệp, phát triển KT-XH, trong đó tập trung rà soát, đôn đốc, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; Làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển KT XH tháng 6 đảm bảo sát thực, hiệu quả./