Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm đánh giá kết quả tháng 11; thảo luận các nội dung trình kỳ họp cuối nă...

Tin tức - Sự kiện  
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm đánh giá kết quả tháng 11; thảo luận các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2023.
Chiều ngày 24/11 TT HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh gia kết quả công tác tháng 11; thảo luận các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đồng chí Đinh Viết Cường - TVHU, phó chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.
04.jpg
05.jpg
06.jpg
Trong tháng, HĐND Huyện Thanh Liêm đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 10 điểm trên địa bàn, với 30 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thường lệ cuối năm; Hoàn thành cuộc giám sát công tác quản lý đất đai trên địa bàn; Kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 12. Tại hội nghị các đại biểu đã thông qua kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện và việc chỉ đạo giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 12; tình hình phản ánh của dư luận xã hội; thông qua các nội dung dự kiến trình kỳ họp cuối năm, với 13 tờ trình và dự thảo Nghị quyết, 07 báo cáo. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, TT HĐND huyện yêu cầu các cơ quan tham mưu hoàn chỉnh các tài liệu chính thức trình tại kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định./