Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về các phòng chuyên môn thuộc huyện

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn  
Thông tin về các phòng chuyên môn thuộc huyện

Thông tin về các phòng chuyên môn thuộc huyện

TTCHỨC DANHHỌ VÀ TÊNDI ĐỘNGĐịa chỉ thư điện tử
IVăn phòng HĐND & UBND huyện Thanh Liêm
1Chủ tịch HĐND huyệnHoàng Mạnh Dũng 
0912703835
Hoangmanhdung@hanam.gov.vn
2Chủ tịch UBND huyệnĐào Tuấn Anh 
0917573868
daotuananh.xl@hanam.gov.vn
3Phó Chủ tịch UBNDLại Thị Ngọc Trâm
0982914799laithingoctram@hanam.gov.vn
4Phó Chủ tịch UBND
Trần Văn Quân
0988895647tranvanquan@hanam.gov.vn
5Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đinh Viết Cường
0912429758dinhvietcuong@hanam.gov.vn
6Phó Ban pháp chế 
Trần Thị Tuấn Anh0357339664tranthituananh@hanam.gov.vn
7Phó Ban kinh tếNguyễn Thị Thu Hiền0906123383nguyenthithuhien@hanam.gov.vn
8
Chánh Văn phòng
Hoàng Hải Minh
0912680163
hoanghaiminh@hanam.gov.vnII/Phòng Lao động TBXH
1Trưởng phòng
Đinh Thị Phương Lê
0916019780
Dinhthiphuongle@hanam.gov.vn
2Phó phòng
Trần Văn Phương
0948099921
tranvanphuong@hanam.gov.vn
III/Thanh tra 
1Chánh thanh tra
Lê Tiến Công

Letiencong@hanam.gov.vn
2Phó Chánh thanh traLê Văn Đậu0979770271levandau@hanam.gov.vn
3Phó Chánh thanh traNguyễn Hồng Cường0912220028
nguyenhongcuong@hanam.gov.vn
IVPhòng Nông nghiệp & PTNT 
1Trưởng phòngTrần Quyết Thắng0983429955
tranquyetthang@hanam.gov.vn
2Phó PhòngĐỗ Thị Thanh Nga0989138289
dothithanhnga@hanam.gov.vn
VPhòng Tài nguyên môi trường
1Trưởng  phòngĐỗ Văn Trường0904569766dovantruong@hanam.gov.vn

2
 Phó Phòng
 Lê Trung Kiên 0985118933 letrungkien@hanam.gov.vn
VIPhòng Kinh tế và hạ tầng
1Trưởng phòngLê Quang Sơn

lequangson@hanam.gov.vn
2 Phó phòng Trịnh Quyết 0982887928 trinhquyet@hanam.gov.vn
VIIPhòng Tài chính kế hoạch

1
Phó phòngLại Văn Quý0982714968laivanquy@hanam.gov.vn
VIIIPhòng Giáo dục
1Phó phòngTrần Thị Phương0919964296tranthiphuong@hanam.gov.vn
2Phó phòngNguyễn Văn Bính0912283312nguyenvăn binhb@hanam.gov.vn
3Phó PhòngDương Thị Thu Hiền0948090088duongthithuhien@hanam.gov.vn
IX/Trung tâm VHTT &TT

1
Phó Giám đốcĐoàn Thị Tâm0914860213doanthitam@hanam.gov.vn
XPhòng Văn Hóa ​​

1
Phó PhòngNguyễn Thị Phượng0914702843nguyenthiphuong@hanam.gov.vn
XIPhòng Nội vụ  
1Trưởng phòngĐặng Như Thọ0383827522dangnhutho@hanam.gov.vn
2Phó phòngNguyễn Hồng Ngọc0983215199nguyenhongngoc@hanam.gov.vn
XIIPhòng Tư pháp  
1Trưởng phòngNguyễn Thị Thu Hằng
0976025458
Nguyenthithuhang@hanam.gov.vn
2Phó phòngĐinh Thị Huê0973688030dinhthihue@hanam.gov.vn
XIIIPhòng Y tế  
1Trưởng phòngNguyễn Đăng Tuệ
0912203885
nguyendangtue@hanam.gov.vn
  ​