Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Thanh Liêm năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Thanh Liêm năm 2022