Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách cấp huyện Quý I năm 2019

Công khai ngân sách Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm  
Thông báo công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách cấp huyện Quý I năm 2019
Xem chi tiết tại đây: cong khai du toan.pdf