Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị trấn Kiện Khê toạ đàm công tác phát triển đảng viên năm 2024.

Thông tin cần biết  
Thị trấn Kiện Khê toạ đàm công tác phát triển đảng viên năm 2024.
Sáng ngày 16/01, đảng ủy Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị toạ đàm công tác phát triển đảng viên và tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2024.
23.jpg
Hiện nay, đảng bộ thị trấn Kiện Khê có 331 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Năm 2024, huyện ủy Thanh Liêm giao kết nạp 10 đảng viên mới. Để đạt được chỉ tiêu giao tại buổi toạ đàm đã có 10 ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn công tác phát triển đảng viên thời gian tới như: Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, chính trị trong đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân nhận thức đúng đắn về mục tiêu, lý tưởng vào đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm cấp ủy trong việc rà soát, tạo nguồn phát triển đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên có uy tín, lớn tuổi, gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sức lan tỏa, niềm tin trong quần chúng Nhân dân; chú trọng phát triển các phong trào hành động cách mạng tại cơ sở, các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng.
22.jpg
 Phát biểu tại buổi toạ đàm đồng chí BT đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng trong đoàn viên, hội viên, công nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân, giáo viên, các tôn giáo, đồng thời phải bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng, thực hiện chặt chẽ, đầy đủ quy trình, thủ tục kết nạp đảng theo quy định. Chú trọng đổi mới, làm tốt công tác bồi dưỡng nhận thức về đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng cần nghiên cứu nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong công tác phát triển đảng, kịp thời có biểu dương, khen thưởng đơn vị làm tốt, cũng như có nhắc nhở đối với đơn vị chưa thực hiện tốt. Góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị đảng ủy thị trấn Kiện Khê tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2024./