Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị trấn Kiện Khê: Tiểu khu Kiện tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Thông tin cần biết  
Thị trấn Kiện Khê: Tiểu khu Kiện tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân.
Chiều ngày 10/11, tiểu khu Kiện, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Phó BT HU, CT UBND huyện dự ngày hội với  nhân dân tiểu khu.
67.jpg
68.jpg
 Tiểu khu Kiện, Thị trấn Kiện Khê hiện có trên 900 hộ dân với hơn 3.400 nhân khẩu, trong đó 95% số hộ thiên chúa giáo. Là trung tâm kinh tế dịch vụ thương mại của Thị trấn, nhân dân trong tiểu khu sinh sống chủ yếu bằng nghề truyền thống và kinh doanh thương mại, dịch vụ ăn uống, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn đã tạo việc làm khá cao, nhân dân trong tiểu khu luôn tích cực lao động sản xuất, thực hiện có  hiệu quả mô hình "khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội",  xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng NTM đô thị văn minh.... Qua bình xét toàn tiểu khu có 92,5% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Tỷ lệ hộ nghèo trong tiểu khu còn 2,21%. Tiểu khu từ năm 2011 đến  nay luôn giữ vững danh hiệu tiểu khu văn hoá, 4 năm liên tục được UBND huyện tặng giấy khen. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Phó BT HU, CT UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân tiểu khu Kiện trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận TQVN phát động, từ đó xây dựng tiểu khu ngày càng phát triển về mọi mặt.
69.jpg
Nhân dịp này HU, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Thanh Liêm đã tặng 10 xuất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tiểu khu. Tiểu khu được công nhận tiểu khu văn hoá năm 2023. 
70.jpg
Tại ngày hội Ban công tác mặt trận tiểu khu đã phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các chi hội trong tiểu khu./